Vereniging Histechnica

De vereniging Histechnica -“Vrienden van het academisch erfgoed van de TU Delft”- werd in 1974 opgericht en stelt zich tot doel de belangstelling voor de geschiedenis en de ontwikkeling van de techniek en de natuurwetenschappen te wekken en te onderhouden. Dit wil men bereiken door het geven van voordrachten en het organiseren van excursies en studiereizen.


Voormalig gebouw voor Mijnbouwkunde, nu Science Centre Delft

De vereniging heeft nauwe banden ontwikkeld met verschillende instellingen, instituten, musea en verenigingen, zoals vanzelfsprekend de TU Delft, KIVI en het Science Centre Delft. Histechnica bevordert tevens de bewustwording van het belang van het Academisch Erfgoed van de TU Delft door middel van het ondersteunen van publicaties en exposities.

Histechnica besteedt aandacht aan nagenoeg alle aspecten van de techniek, variërend van architectuur, instrumenten en deltawerken tot windmolens, materialen en ruimtevaart. De voortschrijdende techniek beïnvloedt ons leven aanzienlijk. Nieuwe vindingen en innovaties veranderen onze wereld voortdurend. Om de techniek van nu en haar ontwikkelingen te kunnen begrijpen is ook kennis van de historische ontwikkelingen belangrijk. Histechnica behandelt de gehele keten van de geschiedenis van de techniek tot de huidige verworvenheden. Histechnica kent leden van diverse pluimage: naast wetenschappers, technische specialisten en managers bevinden zich onder haar leden ook huisartsen, juristen, kunstenaars en vele anderen.

Histechnica had al vanaf de oprichting nauwe relaties met het Technisch Tentoonstellings Centrum (TTC) aan de Kanaalweg en het latere Techniek Museum Delft (TMD) aan de Ezelsveldlaan. Momenteel wordt de techniek op een ietwat andere wijze gepromoot in het nieuwe Science Centre van de TU Delft dat in 2009 werd geopend. Kort iets over de historie.

Activiteiten

Histechnica houdt momenteel jaarlijks circa 8 voordrachten, meestal in het Science Centre op een zaterdagochtend met koffie vooraf en discussies na de voordracht. Ieder jaar wordt een excursie georganiseerd: om de twee jaar zowel een meerdaagse buitenlandse excursie als een binnenlandse excursie.

De lezingen en excursies worden georganiseerd in samenwerking met de afdeling Geschiedenis der Techniek van KIVI. Studiereizen naar het buitenland worden om de twee jaar georganiseerd. Het zijn de hoogtepunten van de vereniging, waaraan veel aandacht wordt geschonken.

Science Centre Delft   

Histechnica heeft een nauwe relatie met het Science Centre Delft waar de resultaten van het hedendaags technisch-wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft worden getoond. Hier worden ook de voordrachten gehouden.

Meer informatie kunt u vinden op de Histechnica website.

© 2017 TU Delft

Metamenu