Het Mineralogisch Geologisch Museum Delft

Geschiedenis van 1912 - 2013

Sinds 1912 was aan de Mijnbouwstraat 120 in Delft het Mineralogisch Geologisch Museum gevestigd. Het vormde bijna 100 jaar onderdeel van de opleiding Faculteit der Mijnbouwkunde en Petroleumwinning van de Technische Universiteit (TU Delft).

Het Mineralogisch Geologisch Museum bevatte een collectie van unieke kristallen, mineralen, ertsen en fossielen en bestond uit een zaal van ruim 500 m2 met zo’n 140.000 handstukken, door studenten, staf en mijnbouwkundig ingenieurs verzameld gedurende de afgelopen 150 jaar: cultureel erfgoed pur sang.

Het Mineralogisch Geologisch Museum in
de jaren 60

Het Mineralogisch Geologisch Museum in 2013

Kijk voor een verdere sfeerimpressie de virtual tour.

De ‘mijnbouw’-faculteit is in 2008 samengegaan met de Faculteit Civiele Techniek, afdeling Technische Aardwetenschappen (Geoscience & Engineering). Het museum is achtergebleven op de Mijnbouwstraat. De rest van het gebouw is omgebouwd naar een moderne wetenschapstentoonstelling, Science Centre Delft en een deel wordt verhuurd aan een aantal kleinere bedrijven.

De huidige collectie werd niet meer actief als onderdeel van het onderwijs en onderzoek gebruikt. De collectie mineralen, ertsen en gesteenten is overgedragen aan Biodiversiteitscentrum Naturalis in Leiden.

2016: Opening en exploitatie Mineralogisch Geologisch Museum

Hoofddoel van deze vernieuwende opzet is educatief van aard. Er is maar zeer beperkte kennis over wat ertsen zijn en hoe je daar materialen uit kunt winnen; kennis over geologie en mineralogie is gering. Een doorstart kan bij uitstek helpen om het begrip over de diepere ondergrond uit te breiden en te verbeteren bij een bredere doelgroep. Een bijzonder ingericht, sfeervol museum kan het enthousiasme voor de aardwetenschap stimuleren en de kennis daarover verspreiden. Het collectie deel van het Science Centre Delft zal in de loop van 2016 verder uitgebreid worden.

Wanneer kun je het Mineralogisch-Geologisch-Museum bezoeken?

  • Het museum gedeelte is alleen te bezoeken in combinatie met een reguliere rondleiding;
  • Deze rondleidingen worden elke zaterdag en zondag om 14:30 aangeboden; 
  • Voor de tarieven mbt. de rondleiding kunt u op de tarieven pagina terecht;
  • Het is altijd mogelijk om speciale arrangementen of een specialistische rondleiding te boeken, mail hiervoor naar sciencecentre@remove-this.tudelft.nl.

Wat komt na de initiële opening?

  • Een virtueel Mineralogie en Ertsen Museum; om de collectie van de mineralen en ertsen voor een groter publiek te ontsluiten, zal een representatief deel van de collectie beschikbaar komen als virtueel museum op internet en/of als App.
  • Workshops op het gebied van geologie/geofysica/ertsexploratie; het doel is om scholieren in contact te brengen met technieken die gebruikt worden in grondstofexploratie en een context te geven aan de leerstof bij hoofdvakken als wiskunde en natuurkunde. De workshops zullen worden ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Geoscience & Engineering en zal worden uitgevoerd door het Science Centre Delft.

 


Sfeerimpressie doorstart van het Mineralogisch Geologisch Museum

© 2017 TU Delft

Metamenu