BSO & Scouting groepen

BSO-groepen & Scoutinggroepen zijn van harte welkom in het Science Centre Delft. Aanraken, doen en de ‘echte wetenschap’ beleven, daar gaat het om in het Science Centre Delft!

Om de groepen nu en in de toekomst goed te kunnen blijven bedienen en de kwaliteit voor alle bezoekers te waarborgen, verzoeken wij u om uw bezoek vooraf digitaal aan ons te melden. Wilt u een workshop volgen, dan is vooraf reserveren noodzakelijk. Zonder digitale aanmelding is het helaas niet mogelijk om u toegang tot het Science Centre te verlenen. 


Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier. Hier kunt u aangeven met hoeveel kinderen u wilt komen en van welke optie u gebruik wenst te maken. Daarnaast verzoeken wij u de contactgegevens van alle begeleiders op het formulier in te vullen.

Bezoek tentoonstellingsruimte
Indien u alleen de tentoonstellingsruimte, exhibits en prototypes wilt bezoeken, kunt u uw groep tot 24 uur van te voren aanmelden. Het kan voorkomen dat het Science Centre contact met u opneemt en u verzoekt op een ander moment te komen in verband met drukte.

Workshops
Wilt u één van de BSO & Scoutingworkshops boeken, dan dient u minimaal 14 dagen van te voren de reservering bevestigd te hebben. 

Betaling
Bij voorkeur met PIN betalen voorafgaand aan uw bezoek, bij de receptie van het Science Centre.

Tijden
Tijdens de schoolvakanties kan het erg druk zijn in het Science Centre. Er is dan helaas beperkte ruimte voor groepsbezoeken en werken wij met tijdsloten. Wij verzoeken u om via het digitale aanmeldingsformulier uw voorkeurstijd aan te geven. 

 • 10.00 tot 12.00 uur
 • 12.00 tot 14.00 uur
 • 14.00 tot 16.00 uur

Op deze pagina  vindt u alle informatie over onze openingstijden tijdens de schoolvakanties.

Opties

Er zijn drie verschillende mogelijkheden waar u met uw groep BSO-kinderen gebruik van kunt maken. Wij attenderen u er op dat het Science Centre alleen groepstarieven hanteert (inclusief begeleiding). Het maximum aantal kinderen per BSO instelling, per tijdslot, bedraagt 20 kinderen. 

1. Tentoonstellingsruimte, exhibits en prototypes
Een bezoek aan de tentoonstellingsruimte van het Science Centre (exclusief workshop) voor maximaal 1,5 uur zonder studentenassistentie. 

Groepstarieven:

 •  € 35,- voor groepen van 1 t/m 10 kinderen inclusief toegang voor minimaal twee begeleiders en maximaal vier begeleiders.
 • € 70,- voor groepen van 1 t/m 20 kinderen inclusief toegang voor minimaal vier begeleiders en maximaal zes begeleiders.


2. Workshop 

Het volgen van een workshop (exclusief bezoek aan de tentoonstellingsruimte) voor maximaal 1 uur inclusief inhoudelijke begeleiding van een TU Delft student.

Groepstarieven:

 • € 30,- voor groepen van 1 t/m 10 kinderen inclusief aanwezigheid voor minimaal twee begeleiders en maximaal vier begeleiders.
 • € 60,- voor groepen van 1 t/m 20 kinderen inclusief aanwezigheid voor minimaal vier begeleiders en maximaal zes begeleiders.


3. 'ALL-INN' Tentoonstellingsruimte, exhibits, prototypes & workshop

Een bezoek aan de tentoonstellingsruimte en het volgen van een workshop

Groepstarieven:

 • € 60,- voor groepen van 1 t/m 10 kinderen inclusief aanwezigheid voor minimaal twee begeleiders en maximaal vier begeleiders.
 • € 130,- voor groepen van 1 t/m 20 kinderen inclusief toegang voor minimaal vier begeleiders en maximaal zes begeleiders.

Voor alle hierboven staande opties is het volgende van toepassing:

 • Indien het minimum gestelde aantal begeleiders niet voldoet, is het helaas niet mogelijk u toegang te verlenen tot het Science Centre en het volgen van de workshop. 
 • Indien meer dan het maximum aantal gestelde begeleiders deelnemen, zal hiervoor het reguliere toegangstarief in rekening worden gebracht met uitzondering van punt 2, het volgen van een workshop. 
 • De groepstarieven gelden voor kinderen van alle leeftijden.

Wij verzoeken u onderstaande punten voorafgaand aan uw bezoek aan het Science Centre aandachtig door te lezen. 

 • Kinderen t/m 12 jaar mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassen bezoeker. 
 • Tassen en rugzakken dienen in de garderobe opgeborgen te worden. Hier zijn kluisjes beschikbaar (invoer € 1,-  die u na afloop retour krijgt). 
 • Eten en drinken in de tentoonstellingsruimtes of in de entree hal van het gebouw is niet toegestaan. Wij adviseren om voor- of achteraf uw bezoek eten en drinken te nuttigen.
 • Het Science Centre Delft besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en veiligheid van de objecten en opstellingen. Doordat een deel van de opstellingen een experimenteel karakter heeft, kan het voorkomen dat een opstelling tijdelijk niet goed werkt of nog niet representatief is afgewerkt. 
 • In het belang van uw eigen veiligheid dient u de gebruiksaanwijzingen bij de opstellingen en/ of de instructies van onze medewerkers altijd nauwgezet op te volgen. Het Science Centre Delft noch onze partners zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk negeren van gebruiksaanwijzingen of instructies. 
 • Indien uw leerlingen niet correct met de exhibits en prototypes om gaan, andere bezoekers overlast ervaren of dat gepaste leiding en bekommering ontbreekt, zullen de medewerkers  van het Science Centre (balie medewerker) u hiervan op de hoogte stellen. 
 • Mochten er geen gepaste maatregelen getroffen worden door u of uw collega’s, dan zijn wij genoodzaakt u te verzoeken het bezoek voortijdig te beëindigen. 
© 2017 TU Delft

Metamenu